TÌNH XƯA, ẢNH CŨ

SỔ PHÁT THƯỞNG TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN NK 1959-1960

Tài liệu: Học Trò Già HTT (Cần Thơ)

PHẦN I:

CẦN THƠ, thứ bảy, 24/11/2012

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn,

Tiếp theo lá thư đề ngày thứ bảy, 10/3/2012 về việc giới thiệu cuốn sổ LỄ PHÁT THƯỞNG của Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ ( niên khóa 1961 - 1962 ), tổ chức ngày 14/4/1962, tại rạp hát Huỳnh Lạc, tỉnh PHONG DINH, học trò già HTT xin trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, vài hình ảnh đặc biệt về cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG của Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ ( niên khóa 1959 - 1960 ), tổ chức ngày 27/3/1960, tại rạp chiếu bóng Huỳnh Lạc, tỉnh PHONG DINH, để tường lãm ; và đồng thời, để làm tư liệu cho VIỆN BẢO TÀNG Trường PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ, trong tương lai, vì Trường chúng ta đã gần tròn 100 năm.

htt_Nov24_SoPhatthuong1.jpg htt_nov24_2232SoPhatThuongNhonvienBGD.jpg

htt_nov24_2231SoPhatThuongHDKluat.jpg htt_Nov24_2233SoPhatThuongGanGiangHuan1.jpg

htt_nov24_2234SoPhatThuongBanGH2.jpg htt_nov24_2235SPThuongBGH3.jpg

htt_nov24_22356SphatTBGH4.jpg 

Hình 2227 và 2229 : Trang bìa cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG của Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ ( niên khóa 1959-1960 ), tổ chức trọng thể, vào ngay 27/3/1960, tại rạp chiếu bóng Huỳnh Lạc, tỉnh PHONG DINH.

Hình 2230 : Trang đầu cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG.

Hình 2231 : Danh sách HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT

Hình 2232 : Nhơn Viên BAN GIÁM ĐỐC, BAN GIÁM THỊ.

Hình 2233, 2234, 2235 và 2236 : Danh sách BAN GIÁO HUẤN.

Hy vọng, qua những trang tư liệu về cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG của Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, ngày 27/3/1960, có lẽ Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn sẽ âm thầm hồi tưởng lại những Vị Ân Sư khả kính, thân thương, những bạn hữu đồng môn thân tình, trên nửa thế kỷ, sau bao biến thiên, thế sự thăng trầm và không khỏi tự hỏi :

Ai còn, ai mất, sau cuộc bể dâu ?!

Trân trọng kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn.

HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê nhà CẦN THƠ.

TB : ( còn tiếp ) : danh sách vài học sinh đặc biệt PHAN THANH GIẢN lãnh thưởng, ngày 27/3/1960,...

.

PHẦN II:

.

CẦN THƠ, thứ bảy, 24/11/2012

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, cựu học sinh PTG&ĐTĐ,

Trước khi gởi thêm tư liệu về cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG của Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, vào ngày 27/3/1960, tại rạp chiếu bóng Huỳnh Lạc, tỉnh PHONG DINH, học trò già HTT xin mạn phép trình bày thêm, lúc bấy giờ, niên khóa 1959 - 1960, Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ chúng ta, gồm Khu Đệ Nhứt Cấp ( nay là Trường ĐOÀN THỊ ĐIỂM ) và Khu Đệ Nhị Cấp ( nay là Trường CHÂU VĂN LIÊM ), chỉ mới có :

- Hai ( 2 ) lớp Đệ Nhị Ban A ( Ban Khoa Học Vạn Vật, gồm lớp Đệ Nhị A1 và lớp Đệ Nhị A2 ),

- Hai ( 2 ) lớp Đệ Nhị Ban B ( Ban Khoa Học Toán Học, gồm lớp Đệ Nhị B1 và lớp Đệ Nhị B2 ),

- Chưa có lớp Đệ Nhị Ban C ( Ban Văn Chương ) và dĩ nhiên cũng chưa có lớp Đệ Nhứt.

Sau đây, học trò già xin trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, vài trang tư liệu về cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG, liên quan đến những học sinh giỏi PHAN THANH GIẢN, niên khóa 1959 - 1960, lãnh thưởng vào ngày 27/3/1960 và danh sách Quý Liệt Vị tặng phần thưởng.

htt_Nov24_SoPT5960DanhDuDacBiet.jpg htt_nov24_SoPT5960MTQuan.jpg

htt_nov24_2239SoPTMTQ2.jpg htt_nov24_2240SoPTMTQ3.jpg

Hình 2237 : Phần Thưởng Danh Dự, Phần Thưởng Đặc Biệt.

Hình 2238, 2239 và 2240 : Phương Danh Quý Tánh " Mạnh Thường Quân " tặng phần thưởng cho học sinh PHAN THANH GIẢN, niên khóa 1959 - 1960.

htt_nov24_SoPT_HLVan.jpg htt_nov24_SoPT_DVUt.jpg

Hình 2241: Anh HUỲNH LONG VÂN, lớp Đệ Nhị A2, lãnh phần thưởng ưu hạng.

Hình 2242 : Anh ĐOÀN VĂN ÚT, lớp Đệ Tam B1, lãnh phần thưởng hạng nhứt.

htt_Nov24_SoPT_BTTruong.jpg htt_nov24_soPT_UngNgDat.jpg

Hình 2244 : Anh UNG NGỌC ĐẠT, hạng nhứt và Anh HỒ THANH SƠN, hạng ba, lớp Đệ Tứ B.

Hình 2245 : Anh BÙI THẾ TRƯỜNG, lớp Đệ Tứ C, lãnh phần thưởng hạng nhứt.

Xin chúc mừng Quý Đồng Môn Huynh Trưởng học giỏi, lãnh thưởng ngày 27/3/1960, dù lời chúc mừng quá chậm trễ, hơn nữa thế kỷ !

Trân trọng kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn.

HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê nhà CẦN THƠ.

TB : ( còn tiếp ) : danh sách học sinh giỏi Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ lãnh thưởng ngày 27/3/1960.

.

PHẦN III:

.

CẦN THƠ, thứ bảy, 24/11/2012

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, cựu học sinh PTG&ĐTĐ,

Học trò già HTT xin trân trọng kính gởi đến Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, đợt chót về tư liệu cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG của Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, niên khóa 1959 - 1960, tổ chức trọng thể, tại rạp chiếu bóng Huỳnh Lạc, tỉnh PHONG DINH, liên quan đến những học sinh giỏi của Trường PHAN THANH GIẢN và đặc biệt 21 học sinh lớp Đệ Lục A lãnh thưởng ngày 27/3/1960, để tường lãm, với chú thích ngắn gọn, như sau :

htt_nov24_soPT_NgNgDieu.jpg htt_nov24_SoPT_LVBLoan.jpg

Hình 2252 và 2253 : Chị NGUYỄN NGỌC DIỆU lãnh thưởng hạng ba ; Chị LƯƠNG VINH BẠCH LOAN, hạng 14, trong lớp Đệ Tứ X.

 htt_nov24_SoPT_ChiemVHa_HTT_NTDong.jpg htt_nov24_SoPT_LucA_p2.jpg

 htt_nov24_SoPT_LucA_p3.jpg htt_nov24_SoPT_LucA_p4.jpg

Hình 2246, 2247, 2248 và 2249 : Danh sách 21 học sinh lớp Đệ Lục A lãnh thưởng, theo thứ tự, từ hạng nhứt đến hạng thứ 21 ( học trò già HTT, hạng nhì ; bạn NGUYỄN THỚI ĐÔNG, hạng tư ).

 htt_Nov24_SoPT_CamThao.jpg

Hình 2254 : Chị NGUYỄN THỊ CAM THẢO, lớp Đệ Ngũ Z, lãnh thưởng hạng 5.

htt_nov24_SoPT_DTQLan.jpg htt_Nov24_SoPT_NgCDanh.jpg

Hình 2250 : Cô ĐINH THỊ QUỲNH LAN, nữ sinh xuất sắc, xinh đẹp, phẩm hạnh của lớp Đệ Lục Y, lãnh phần thưởng ưu hạng, xướng danh 12 lần.

Hình 2251 : Anh NGUYỄN CÔNG DANH, lớp Đệ Thất D, lãnh phần thưởng ưu hạng, xướng danh 9 lần. ( Anh LÊ HOÀNG VIỆN năm sau mới vào lớp Đệ Thất D, cũng là một học sinh giỏi ).

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn,

Danh sách học sinh giỏi PHAN THANH GIẢN, niên khóa 1959 - 1960, còn rất nhiều trong cuốn sổ LỄ PHÁT PHẦN THƯỞNG ngày 27/3/1960, nhưng học trò già không thể liệt kê ra hết được, chỉ nêu ra danh sách tượng trưng mà thôi. Xin Quý Đồng Môn vui lòng thông cảm cho học trò già. Tuy nhiên, quý bạn đồng môn nào muốn biết danh sách lãnh thưởng cho cá nhân mình hay cho bạn mình, xin vui lòng liên hệ với học trò già, bằng e mail, cho biết họ, tên đầy đủ và lớp học, sẽ được toại nguyện.

Trân trọng kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn.

HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê nhà CẦN THƠ.

TB : học trò già tò mò muốn biết trò TRẦN NGỌC DUNG, sinh 24/5/1946, tại Long Thạnh, CẦN THƠ, trong lớp Đệ Thất X hoặc lớp Đệ Thất Y ( không cần tìm trong lớp Đệ Thất Z ) đứng hạng mấy, nhưng không thấy !

TÌNH XƯA, ẢNH CŨ

SỔ PHÁT THƯỞNG Trường Phan Thanh Giản 1962

Tài liệu: Học trò già HTT

__________________________________________________________________

CẦN THƠ, thứ bảy, 10/3/2012

Kính thưa Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, cựu học sinh PTG&ĐTĐ,

Nhân đọc trang nhà ptgdtdusa.com, nơi " Góc Sân Trường Nhà ", học trò già HTT thấy đồng môn PTG.DƯƠNG MINH TRỊ ( niên khóa 1966 - 1973 ) có cung cấp tư liệu đặc biệt ( được đánh giá là tài liệu quý hiếm ) , tại mục " tình xưa, ảnh

cũ " :

- Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN, niên khóa 1974 -1975,

- Cuốn sổ Lễ Phát Thưởng của Trường PHAN THANH GIẢN năm 1963.

Do vậy, học trò già HTT cũng xin trân trọng kính chuyển đến Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn, cuốn sổ phát thưởng của Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN, tổ chức lễ phát thưởng, tại rạp hát HUỲNH LẠC, vào ngày 14/4/1962, mà học trò già và Cô ĐINH THỊ QUỲNH LAN, nữ sinh xuất sắc nhứt của Trường, cùng đi lãnh thưởng, tại rạp hát HUỲNH LẠC, để tường lãm hoặc làm tư liệu cho VIỆN BẢO TÀNG Trường PHAN THANH GIẢN sau nầy.

Học trò già xin chụp tượng trưng vài trang cuốn sổ Lễ Phát Thưởng của Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN năm 1962, đặc biệt trang đầu có hình chân dung TT.NGÔ ĐÌNH DIỆM và các trang kế tiếp là HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT, BAN GIÁM ĐỐC,..., để làm chứng liệu, với chú thích ngắn gọn, như sau :

Hình 0450 : Trang bìa cuốn sổ LỄ PHÁT THƯỞNG của Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN, tại rạp HUỲNH LẠC, ngày 14/4/1962.

Hình 0460 : Trang đầu cuốn sổ LỄ PHÁT THƯỞNG là chân dung TT.NGÔ ĐÌNH DIỆM

Hình 0461, 0462 và 0463 : Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Kỷ Luật, Ban Giám Đốc, Ban Giám Thị của Trường Trung Học PHAN THANH GIẢN.

Hình 0449 và 0454 : Danh sách học sinh lãnh thưởng cuối năm, nhưng chỉ học sinh hạng nhứt lớp mới lãnh thưởng, tại rạp hát HUỲNH LẠC.

Trân trọng kính chào Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn.

HTT, học trò già Trường PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, đang ở quê nhà CẦN THƠ.

TB : kỳ sau : Cuốn sổ Lễ Phát Thưởng của Trường PHAN THANH GIẢN, ngày 27/3/1960, mà học trò già HTT còn lưu giữ.

HTT_phatthuong_DeTuXYZ.jpg
HTT_phatthuong_DeTuXYZ.jpg
HTT_Sophatthuong1962_HDQTri.jpg
HTT_sophatthuong1962_BGD.jpg
HTT_sophatthuong_BGD.jpg
HTT_SoPhatthuong62_BanGiangHuan.jpg
HTT_SoPhatthuong62_BanGiangHuan.jpg
HTT_SoPhatthuong62_BanGiangHuan.jpg
HTT_sophatthuong62_DDuvaDDuc.jpg
HTT_sophatthuong62_lucDEF.jpg
HTT_phatthuong_DeTuXYZ.jpg
HTT_phatthuong_DeTuXYZ.jpg
HTT_sophatthuong62_NguDEF.jpg
HTT_sophatthuong62_lucDEF.jpg

TÌNH XƯA, ẢNH CŨ

BAN GIÁM ĐỐC & BAN GIẢNG HUẤN PTG niên khóa 1974-1975

Nguồn: http://phanthanhgiancantho.blogspot.com

laKhai_BGD7475.jpg
LaKhai_BGHuan7475.jpg
laKhai_BGH7475_2.jpg
LaKhai_PTHStatue.jpg

tình xưa, ảnh cũ

SỔ PHÁT THƯỞNG 1963
nh do Đồng Môn DƯƠNG MINH TRỊ ( PTG 1966-1973) gởi cho Trang Nhà. Tất cả học sinh lảnh thưởng năm 1963 đều có tên trong sổ nầy.
Cảm ơn anh Trị. Đây là 1 tài liệu thật hiếm quý. Trang Nhà sẽ đăng vài trang tiêu biểu, phần còn lại sẽ in trong Đặc San 17 nhân ĐH XVI tại Boston, Massachusetts năm 2012

DMTri_CoverBrochureLePhatThuong1963.jpg
DMTri_1963_p1.jpg
DMTri_1963_p2_p3.jpg
DMT_1963_p12_p13.jpg

Enter supporting content here