Uc_sinhhoatUcchau.jpg


BHT_Chucmungnammoi.jpg  

 

 
Xin click các links dưới đây để đọc:
 

ThongBao So 2 DaiHoi_2019.docx - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHS3pfU3Q5WlhLc2VuNjFPUnpUX2l5WTNfcDU0/view?usp=sharing

 

ThongBao So 3 - Tour Du Ngoan New Zealand 7 ngay.docx - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHMnhJWnBJbnNlcUV0NFRzYjBpQmJrR0dZR0VF/view?usp=sharing

 

Thong-Bao So 4 -Dac-San[2019].docx - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHZUFFTFpqcklxaGlUR0pCb3BNb1NQdC1kR2ln/view?usp=sharing

 

 
 

 

 
Tin buồn & Phân Ưu: Niên Trưởng NGUYỄN KHƯƠNG LẠC từ trần May 9 tại Calvary, Canberra Úc châu Thông Báo ĐH PTGĐTĐ Úc Châu 2019 Ái Hữu PTGĐTĐ Úc Châu chúc mừng Giáng Sinh & Năm Mới  Hiền Thê PTG Huỳnh Thanh Thuận (nk 61-68): Chị LƯU CẨM từ trần ngày 20-11-2017 tại Clayton, Úc Châu Bùi Hữu Trạng & Trầm Vân: Họp mặt PTGĐTĐ tại Sài Gòn 1/11/2017  - Anh chị Bùi Hữu Trạng gặp GS Trần Thị Nhơn & GS Trần Tú Quỳnh tại Nam Cali Thông báo & Chia buồn: GS NGÔ PHƯỚC PHÚ từ trần tại Cần Thơ - CẢM TẠ của đồng môn Huỳnh Văn Công - Thông báo tin buồn & Phân Ưu: Thân mẫu đồng môn Huỳnh Văn Công: Bà LÊ THỊ TẦN từ trần 23/5/2017 tại Sa Đéc - Đồng môn-BS LÊ VĂN PHƯỚC từ trần 17/4/2017 tại Vĩnh Long  Đồng môn VÕ VĂN MINH từ trần 26-3-2017 tại Cần Thơ -  Thông báo và chia buồn: Niên Trưởng PHẠM HOÀNG HỘ từ trần 29/1/2017 Thông báo và chia buồn: CHS PTG LÂM HỮU HẠNH từ trần Jan 10, 2017 tại Melbourne Úc Châu PTGĐTĐ ÚC CHÂU & THẾ GIỚI: Thông báo và chia buồn: CHS/PTG LA QUANG từ trần 16-12-2016 PTGĐTĐ Úc Châu chia buồn với Tang Gia Cố GS PHAN VĂN KHA  Úc Châu có website mới: ptgdtd2.com THÔNG BÁO về ĐH Thường Niên Ái Hữu PTGĐTĐ Úch Châu kỳ thứ 17

web_DHXXtitle.jpg

ĐH THẾ GIỚI XX: Phóng sự bằng hình ĐH THế Giới XX ở Úc THÔNG BÁO SỐ 5 V/v Du ngoạn THÔNG BÁO SỐ 4: Gia hạn ghi danh tham dự ĐH và Du Lịch 

BHT_XmasCard.jpg

logoDHXX.jpg

GS NGUYỄN TRUNG QUÂN: Thư kêu gọi tham dự ĐH XX-Brisbane Úc 2016

Enter supporting content here